Tin tức

Tháng Bảy 11, 2018

Ý Nghĩa Dâng Hoa Cúng Phật

Đức Phật là một bậc sáng suốt, đã chấm dứt sự phiền não và khổ đau, một đấng hoàn hảo, chứng được trí tuệ bát nhã […]
Tháng Bảy 11, 2018

Bài Giảng : Cúng Dường Đèn Hoa Lên Đức Phật- ĐĐ Thích Thiện Thuận

Sau tết là lúc các Phật tử chọn đèn hoa cúng Phật và trang trí bàn Phật trong gia đình vì đèn hoa sen Chúc Hòa […]

Call Now