Bài Giảng : Cúng Dường Đèn Hoa Lên Đức Phật- ĐĐ Thích Thiện Thuận

Ý Nghĩa Dâng Hoa Cúng Phật
Tháng Bảy 11, 2018

Bài Giảng : Cúng Dường Đèn Hoa Lên Đức Phật- ĐĐ Thích Thiện Thuận

Sau tết là lúc các Phật tử chọn đèn hoa cúng Phật và trang trí bàn Phật trong gia đình vì đèn hoa sen Chúc Hòa vừa giúp trang trí vừa tạo ánh sáng cho bàn Phật , chân thành cảm ơn các đạo hữu đã chọn đèn hoa sen Chúc Hòa trong thời gian qua , Hoa Sen Chúc Hòa xin giới thiệu bài giảng : Cúng Dường Đèn Hoa Lên Đức Phật- ĐĐ Thích Thiện Thuận để các đạo hữu tham khảo thêm…

Call Now